Wierszowanka

Piękny wiersz Żanety Aniśko o zielonych miłości ogrodach.
Rewelacyjny dla ćwiczących wyobraźnię.

Na użytek prywatny, do czytania i prezentowania.
PDF A4 Format

W języku polskim.